Zpracování GIS a MISYS

GIS je zkratka pro Geografický informační systém, který umožňuje ukládat, spravovat a analyzovat data o geografické poleze objektů nebo jevů na území. Tyto objekty reálného světa, se vyskytují na nějakém místě nebo k němu mají alespoň vztah.
Zobrazit článek na téma Co jsou GIS a MISYS »


Co vše MISYS obsahuje
 • Informace o majetkoprávních vztazích ve spravovaném území
  • Výpisy z katastru nemovitostí (KN) - listy vlastnictví, informace o parcele, účelové seznamy apod., jednoduché vyhledávání v databázi KN
  • Rychlé a snadné vyhledávaní parcel a budov v katastrální mapě
 • Oboustranné propojení grafické a popisné části KN Propojení s dalšími informačními systémy obce (TRIADA, REKONIX, VERA)
  • Základní báze geografických dat, orientační plán města, ...
  • Evidence obyvatel
  • Evidence nemovitého obecního majetku
  • Registr ekonomických subjektů
  • Územní identifikace (obce, ulice, čísla orientační a popisná)
  • Digitální model terénu
  • Pasport zeleně
 • Zábory veřejných prostranství
 • Správa obecního nemovitého majetku (pozemky, budovy, komunikace, inženýrské sítě, zeleň apod.)
 • Přehled o skutečném stavu území včetně inženýrských sítí
  • Polohopis
  • Nadzemní i podzemní inženýrské sítě
  • Výškopis
  • Zeleň
 • Letecká ortofotomapa
 • Územní plánování rozvoje města / obce
 • Podklady pro územní a stavební řízení
 • Podklady pro projektování
 • Daně z nemovitostí, cenová mapa
 • Pozemkové úpravy
 • Řešení problémů ochrany životního prostředí
 • Zapracování pasportů (zeleně, komunikací, cenové mapy atd.)

Mohlo by Vás také zajímat


Mohlo by Vás také zajímat

Systém MI-SYS je praktický při řešení problematiky evidence, plánování a údržby sledovaných subjektů. MI-SYS. MISYS je ucelený geografický informační systém, zpravidla pro nutnosti měst a obcí nebo správců technického vybavení. MISYS operuje se vzájemně provázanými grafickými a popisnými informacemi ve spravovaném území. Primární součástí systému jsou informace o majetkoprávních vztazích, nejrůznorodější účelové aplikace a informace o skutečném stavu a rozvoji území. Je patrné, že připravit soubor všech těchto informací představuje náročný úkol. V praxi GIS neobnáší jen počítačový program, ale také tým profesionálů různé specializace s širokým portfoliem technického vybavení. GIS je zkratka pro Geografický informační systém, který umožňuje ukládat, spravovat a analyzovat data o geografické poleze objektů nebo jevů na území. Tyto předměty reálného světa, kterými jsou třeba řeky, stromy nebo domy, se vyskytují na jakémsi místě nebo k němu mají alespoň vztah jako kde byly vyrobeny a pod. Informacím o objektech, jejich umístění a vzájemném vztahu, říkáme geografická data. Ty zpracovává počítačový systém, ve své podstatě databáze, kterému se říká Geografický informační systém, zkráceně GIS. Mapy GIS potažmo MISYS jsou komplexní činností, která si vyžaduje práci odborníků s mnoha letou praxí. Mezi takové patří geodetická kancelář Area s.r.o.

Nevíte si rady
a potřebujete s něčím poradit?
Naši profesionálové jsou tu pro Vás!
Napište nám:


Napsali nám
Profesionální vytyčení našeho pozemku od firmy AREA G.K. nám otevřelo oči (doslova!) a zabránilo nechtěnému zastavění části obecního pozemku a tím nám ušetřilo spoustu problémů do budoucna. Děkujeme. (Zdeněk a Ivona Krausovi)

Užitečné odkazyGeodetické práce, Zaměření pozemku