Radonový index

Radonový indexRadonový index pozemku vyjadřuje míru rizika pronikání radonu z podloží stavby (půdního vzduchu) do vnitřního ovzduší stavby. V případech, kdy je stavba navrhována na pozemku se středním nebo vysokým radonovým indexem, musí být preventivně chráněna proti pronikání radonu z podloží.

V pobytovém prostoru nového domu, by měl být radonový index menší 100 Bq/m3. Je-li radonový index větší 200 Bq/m3, doporučuje se provést rozumná protiradonová opatření. Pokud je radonový index dokonce vyšší než 2000 Bq/m3, měl by být v takové místnosti vyloučen dlohodobý pobyt osob.


Geodetické práce od Area s.r.o.


Rejstřík
Nevíte si rady
a potřebujete s něčím poradit?
Naši profesionálové jsou tu pro Vás!
Napište nám:


Napsali nám
Profesionální vytyčení našeho pozemku od firmy AREA G.K. nám otevřelo oči (doslova!) a zabránilo nechtěnému zastavění části obecního pozemku a tím nám ušetřilo spoustu problémů do budoucna. Děkujeme. (Zdeněk a Ivona Krausovi)

Užitečné odkazyGeodetické práce, Zaměření pozemku