Vytyčení stavby a vytyčení pozemku

Vytyčení stavby a pozemku »Smyslem vytyčení pozemku a stavby je jejich  vyznačení v terénu, na základě dokumentace. Opačný proces se nazývá zaměření a slouží k získání jejich přesné polohy a následnému zanesení do mapy. 
Zobrazit článek na téma Vytyčení stavby a pozemku »


V rámci vytyčení pozemku nabízíme tyto služby
  • vytyčení hranice pozemku s evidencí v KN - polohové vytyčení hranice pozemku dle přesnosti evidované v katastru nemovitostí s povinností oznámení o vytyčení i vlastníkům sousedních parcel. V případě shody vlastníků lze vyhotovit geometrický plán na upřesnění vlastnické hranice.
  • přibližné orientační vytyčení hranice pozemku - polohové vytyčení hranice pozemku s dočasnou stabilizací (např. trubky, kolíky) pouze pro snadnější orientaci v terénu.
  • vytyčení hranice pozemku pro stavební účely - polohové vytyčení hranice pozemku pozemků např. pro účely zřízení provizorního oplocení budoucí stavby. V těchto případech vytyčení hranic stabilizujeme lomové body parcel kovovými trubkami nebo kolíky.

Mohlo by Vás také zajímat


Mohlo by Vás také zajímat

Výsledek vytyčení. Vytyčení stavby zastřešuje vytyčovací zápis o vytyčení stavby. Obsahuje seznam souřadnic všech bodů stavby (rohů domu). Případné stížnosti proti vytyčení je příhodné řešit úmluvou. Vytyčení a obnáší jejich vyznačení v terénu, na základě dokumentace. Vytyčení pozemku a stavby. Občas je naopak potřeba porovnat, souhlasí-li rozdělení hranic pozemku, vyobrazení situaci z projektové dokumentace. K tomu slouží vytyčení pozemku. Vytyčení pozemku je vhodné udělat také před začátkem stavby, aby se tak zabránilo nechtěnému zastavění sousedovy parcely. U vytyčení pozemku a vytyčení stavby provádí odpovědný geodet. Jednotlivé rohy stavby se označí, neboli stabilizují, způsobem podle možnosti terénu.

Nevíte si rady
a potřebujete s něčím poradit?
Naši profesionálové jsou tu pro Vás!
Napište nám:


Napsali nám
Profesionální vytyčení našeho pozemku od firmy AREA G.K. nám otevřelo oči (doslova!) a zabránilo nechtěnému zastavění části obecního pozemku a tím nám ušetřilo spoustu problémů do budoucna. Děkujeme. (Zdeněk a Ivona Krausovi)

Užitečné odkazyGeodetické práce, Zaměření pozemku