Projektové práce

Zajišťujeme projekční a geodetické práce při řešení komplexních pozemkových úprav které zahrnují:
  • Rozbor současného stavu území a zpracování podkladů (vektorizace map a zajištění souladu mezi katastrální mapou a SPI)
  • Ověření stávajícího bodového pole a tvorba nového podrobného bodového pole
  • Geodetické zaměření skutečného stavu zájmového území (polohopis a výškopis)
  • Určení vnitřního (zpravidla obvod kolem obce nebo její části) a vnějšího obvodu KPÚ (katastrální hranice) v souladu s územním plánem obce. Jedná se o vymezení území, které bude vstupovat do pozemkové úpravy.
  • Určení hranic lesních a stavebních pozemků umístěných v extravilánu katastrálního území, Tyto hranice jsou na základě místního šetření.
  • Soupis nároků vlastníků pozemků
  • Plán společných zařízení
  • Návrh nového uspořádání pozemků
  • Tvorba DKM a podkladů pro zápis pozemkové úpravy do katastru nemovitostí
  • Vytyčení hranic pozemků dle schváleného návrhu pozemkových úprav

Naše firma zpracovává geodetické práce pro jednoduché i komplexní pozemkové úpravy. V současné době máme rozpracováno 19 KPÚ převážně ve Středočeském, Jihočeském kraji a na Vysočině. Již 7 KPÚ je úspěšně dokončených a zapsaných do katastru nemovitostí. Pro řešení projekční části komplexní pozemkové úpravy spolupracujeme s odbornými firmami.


Mohlo by Vás také zajímat


Kam dál?

Nevíte si rady
a potřebujete s něčím poradit?
Naši profesionálové jsou tu pro Vás!
Napište nám:


Napsali nám
Profesionální vytyčení našeho pozemku od firmy AREA G.K. nám otevřelo oči (doslova!) a zabránilo nechtěnému zastavění části obecního pozemku a tím nám ušetřilo spoustu problémů do budoucna. Děkujeme. (Zdeněk a Ivona Krausovi)

Užitečné odkazyGeodetické práce, Zaměření pozemku