Prohlášení vlastníka

Prohlášení vlastníka je dokument, kterým se v budově vymezují jednotlivé jednotky (byty či nebytové prostory) tak, aby tyto jednotky mohly být samotným předmětem převodu.

V prohlášení vlastníka je každá jednotka přesně určena nejen popisem místností, ze kterých se skládá, ale též vybavením a zejména je jednoznačně určeno rozhraní jednotky tak, aby ani v budoucnu nebylo zpochybnitelné, co patří k jednotce (opravy jednotky si hradí sám vlastník) a co jsou společné části domu, kdy opravy společných částí domu hradí a zajišťuje Společenství vlastníků jednotek.

V prohlášení jsou dále určena velmi podrobně a přesně dle požadavků klienta pravidla hospodaření v domě, čímž je předcházeno možný budoucím neshodám v domě např. při vyúčtování služeb apod.


Podlahovou plochu jednotky určujeme přesným zaměřením (včetně zaměření všech výklenků, dveřních prostor atd.), kdy o zaměření jednotky a vybavení jednotky je sepisován protokol, jehož správnost stvrzuje přítomný vlastník či uživatel jednotky.

Po vyhotovení prohlášení vlastníka můžeme zajistit vypracování smluv o převodu jednotek do vlastnictví třetích osob, kupních smluv, dohod o vypořádání spoluvlastnictví k jednotkám apod.

V domě s nejméně 5 jednotkami, kdy alespoň 3 jsou ve vlastnictví tří různých vlastníků vzniká přímo ze zákona Společenství vlastníků jednotek. V této fázi nabízíme zajištění konání ustavující schůze SVJ, vypracování Stanov SVJ, zápis SVJ do rejstříků SVJ u příslušného soudu a též poradenství při „nastartování“ činností SVJ .

V případě, že původním vlastníkem budovy je právnická osoba, nejčastěji bytové družstvo, které již nevlastní v domě žádné jednotky, můžeme zajistit též provedení likvidace takové právnické osoby, aby subjektům nevznikaly zbytečné další náklady spojené například s dvojím vedením účetnictví apod.

Nevíte si rady
a potřebujete s něčím poradit?
Naši profesionálové jsou tu pro Vás!
Napište nám:


Napsali nám
Profesionální vytyčení našeho pozemku od firmy AREA G.K. nám otevřelo oči (doslova!) a zabránilo nechtěnému zastavění části obecního pozemku a tím nám ušetřilo spoustu problémů do budoucna. Děkujeme. (Zdeněk a Ivona Krausovi)

Užitečné odkazyGeodetické práce, Zaměření pozemku