Inženýrská geodézie

inženýrská geodézieInženýrská geodézie je oblast geodetických prací, jež klade speciální důraz na přesnost prováděného měření. Inženýrská geodézie je nezbytná nejen v pozemním a podzemním stavitelství. 
Zobrazit článek na téma Inženýrská geodezie »


V oblasti inženýrské geodézie provádíme tyto práce
 • Zaměření skutečného provedení stavby (ZSP, součást Pasport)

  Vyhotovení podkladů pro správce jednotlivých staveb dle jejich specifikací (PVK, ELTODO, RWE, TSK,…)

 • Zaměření staveb ke kolaudaci

 • Vytyčení staveniště

  Příprava staveniště pro předání stavební firmě. Vytyčení hranic pozemku pro oplocení a zajištění výškových bodů. Případně dle požadavku zajištění bodového pole pro stavbu.

 • Vytyčení prostorové polohy stavby a navazující práce (vyžaduje stavební zákon)

  Zajištění kompletní dodávky geodetických prací pro výstavbu. To je vytyčení polohy a zajištění výškových úrovní staveb budov, liniových staveb a inženýrských sítí. Po realizaci následné zaměření skutečných poloh objektů.

 • Výkon funkce odpovědného geodeta v průběhu výstavby

 • Polohopisné a výškopisné plány jako podklady pro následné projekční a realizační práce

  Zhotovení polohopisu a výškopisu terénu v digitální formě (.dwg, .dxf) pro projekty liniových staveb, rodinných domů, bytových domů a komunikací. Možné doplnit o příčné a podélné řezy komunikací.

 • Stavební zaměření objektů

  Zhotovení stavební dokumentace stávajících objektů. Zaměření skutečných parametrů staveb potřebné pro rekonstrukce, nástavby a demolice.

  Zhotovujeme:
  • Půdorysy
  • Svislé řezy
  • Pohledy na fasády
  • Výkresy krovů a střešních konstrukcí
 • Technické mapy měst a závodů

  Nabízíme zaměření a vyhotovení technických digitálních map areálů závodů, dle požadavků objednatele. Vyhotovíme detailní polohovou a výškopisnou situaci doplněnou o polohové zobrazení všech stávajících inženýrských sítí včetně jejich vyhledání. Technickou digitální mapu můžeme dle požadavků spravovat a aktualizovat změny.

  Speciální inženýrská geodezie: zaměření jeřábových drah, sledování deformace objektů, mikrosítě, měření svislostí objektů, výpočet kubatur prostorových těles


Mohlo by Vás také zajímat


Kam dál?

Nejen pro stoupající náročnost budov, jsou činnosti inženýrské geodezie často součástí zabezpečení stavby. Kooperaci na výstavbě otvírá tvorba mapových podkladů do kterých je stavba zanesena a na které navazují vytyčovací a zaměřovací práce. V průběhu stavby je potřeba zaměření inženýrských sítí před záhozem. Nakonec pak ověřovací měření, případně zaměřování svislých posunů přesnou nivelací. Celý vývoj uzavírá vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby. Specifickým oborem inženýrské geodézie je zaměřování deformací a posunů staveb. Inženýrská geodézie provádí vytyčovací práce, zabývá se posudkem přesnosti geodetických metod a vyhotovuje geodetické podklady. Inženýrská geodézie je odvětví geodetických prací, jež pokládá speciální důraz na preciznost prováděného měření. Inženýrská geodézie je nutná nejen v pozemním a podzemním stavitelství. Své uplatnění najde také v dopravním a vodním hospodářství i při určování polohy podzemních vedení.

Nevíte si rady
a potřebujete s něčím poradit?
Naši profesionálové jsou tu pro Vás!
Napište nám:


Napsali nám
Profesionální vytyčení našeho pozemku od firmy AREA G.K. nám otevřelo oči (doslova!) a zabránilo nechtěnému zastavění části obecního pozemku a tím nám ušetřilo spoustu problémů do budoucna. Děkujeme. (Zdeněk a Ivona Krausovi)

Užitečné odkazyGeodetické práce, Zaměření pozemku