GIS a pozemkové úpravy

Pozemkové úpravy slouží k vytvoření podmínek pro uspořádání vlastnických vztahů k zemědělským a lesním pozemkům s ohledem na hospodaření a potřeby krajiny. Tj, v praxi např. nové polní cesty, tvorba rybníků a jiné.
Zobrazit článek na téma Pozemkové úpravy »


Naše portfolio služeb umožňuje výrobu digitálních map v podstatě na klíč, od skenování a digitalizace mapových podkladů až po její online či standartní tiskovou presentaci. Své služby nabízíme od nejmenších pozemků, až po velká města. 


Komplexní pozemkové úpravy se zabývají stavem území v celém jeho rozsahu a v rámci veřejného zájmu se jimi prostorově a funkčně uspořádávají pozemky. To znamená, že se slučují nebo dělí, zajištuje se jejich využití a přístupnost, dohlíží se na vyrovnání hranic a podmínky pro hospodaření vlastníků půdy. Pozemkové úpravy slouží k zajištění podmínek pro uspořádání vlastnických vztahů k zemědělským a lesním pozemkům s ohledem na hospodaření a potřeby krajiny. Tyto modifikace se pak v praxi projevují kupříkladu jako nové polní cesty, omezení eroze, doplnění krajiny zelení nebo tvorbou rybníků.

Nevíte si rady
a potřebujete s něčím poradit?
Naši profesionálové jsou tu pro Vás!
Napište nám:


Napsali nám
Profesionální vytyčení našeho pozemku od firmy AREA G.K. nám otevřelo oči (doslova!) a zabránilo nechtěnému zastavění části obecního pozemku a tím nám ušetřilo spoustu problémů do budoucna. Děkujeme. (Zdeněk a Ivona Krausovi)

Užitečné odkazyGeodetické práce, Zaměření pozemku