Geometrický plán

Geometrický plán je dokument, který zobrazuje přesnou polohu nemovitosti na mapě. Geometrický plán se přikládá zpravidla při žádosti o zápis do katastru nemovitostí a vyhotovuje jej geodet, respektive geodetická kancelář nabízející geodetické práce. Zobrazit článek na téma Geometrický plán »


Geometrický plán se nejčastěji zhotovuje pro:
  • vyznačení rozestavěné budovy nebo budovy ke kolaudaci, vyznačení změny jejich obvodu v katastru nemovitostí
  • rozdělení nebo změnu hranice pozemku (v případě zájmu zajistíme i Souhlas s dělením pozemku, který vydává příslušný stavební úřad a je nutný pro zápis geometrického plánu do Katastru nemovitostí)
  • vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku, grafické vyjádření práva, které omezuje vlastníka pozemku ve prospěch jiného
  • obnovení pozemků, doplnění souboru geodetických informací o pozemek dosud evidovaný zjednodušeným způsobem, pokud se jeho hranice vytyčují a označují v terénu
  • vytyčení hranice pozemku, průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků

Mohlo by Vás také zajímat


Kam dál?

Geometrický plán budete potřebovat zejména při: Vyznačení nové nebo rozestavěné budovy do katastru nemovitostí, Vyznačení změny vnějšího obvodu do katastru nemovitostí, Zápisu věcného břemene, Rozdělení pozemku, Změně hranic pozemku. Geometrický plán je obyčejně orientován na sever a ráz po změně je vytažen plnou tlustou čarou. Další informace, které můžete na nákresu nalézt, jsou označení pozemku parcelním číslem, výměra a způsob využití. Geometrický plán je platný až po potvrzení katastrálním úřadem. Geometrický plán musí zahrnovat nejen informace o jeho zhotoviteli, ale rovněž číslo plánu, obec a okres vyměřené nemovitosti, samozřejmě označení katastrálního území, označení mapového listu a také kód způsobu určení výměr. Další náležitostí je pole s informacemi o účelu, pro který byl geometrický plán vyhotoven a seznam nemovitostí, kterých se geometrický plán týká. Jestliže jste o geometrickém plánu ještě neslyšeli, tak je to doklad, zobrazující přesnou polohu nemovitosti na mapě. Geometrický plán se přikládá zpravidla při žádosti o zápis do katastru nemovitostí a vyhotovuje jej geodet, respektive geodetická kancelář nabízející geodetické práce.

Nevíte si rady
a potřebujete s něčím poradit?
Naši profesionálové jsou tu pro Vás!
Napište nám:


Napsali nám
Profesionální vytyčení našeho pozemku od firmy AREA G.K. nám otevřelo oči (doslova!) a zabránilo nechtěnému zastavění části obecního pozemku a tím nám ušetřilo spoustu problémů do budoucna. Děkujeme. (Zdeněk a Ivona Krausovi)

Užitečné odkazyGeodetické práce, Zaměření pozemku