Ceník - inženýrská geodezie

Polohopisné a výškopisné podklady, mapy
Podrobnější popis »

Mapy se zhotovují zejména jako podklad územně plánovací dokumentace, nebo podklad pro územní řízení, nebo projektový podklad pro stavební řízení (zastavovací plán, koordinační výkres, vytyčovací výkresy), nebo geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby, nebo geodetický základ pro správu území, případně územně orientovaný informační systém. Zvláštní kategorií map jsou státní mapová díla určená k využití ve veřejném zájmu nebo jako součást katastru nemovitostí. K těmto mapám se uvedené ceníkové položky nevztahují.

Sazba v rozpětí uvedených hodnot závisí zejména na:
 • možnosti přepracování stávajících map
 • podmínkách obtížnosti měřických prací v terénu
 • obsahu, rozsahu a hustotě měřených a technologicky zpracovávaných dat
 • přesnosti a měřítku mapy
 • formě zpracování měřených dat (analogová nebo digitální v zadaném grafickém systému, struktuře a formátu)...
Položka Popis MJ Cena v Kč
1 Polohopis intravilán mapa 1:200 nebo 1:250 ha od 8.500,-
2 Polohopis intravilán mapa 1:500 ha od 6.500,-
3 Polohopis intravilán mapa 1:1000 nebo 1:2000 ha od 5.000,-
4 Polohopis extravilán všechna měřítka ha od 1.200,-
5 Výškopis intravilán i extravilán, všechna měřítka ha od 2.000,-

Ceny uvedené v ceníku jsou orientační a neobsahují sazbu DPH.

Objednat »
Podzemní a nadzemní vedení
Podrobnější popis »
Sazba v rozpětí uvedených hodnot závisí zejména na:
 • obtížnosti obstarání podkladů z dokumentace správce (správců)
 • kvalitě podkladů
 • tom, zda se síť vyhledává detektorem a v jakých podmínkách
 • podmínkách obtížnosti měření v terénu
 • hustotě měřených lomových bodů trasy
 • výsledné formě analogové nebo digitální dokumentace
Položka Popis MJ Cena v Kč
1 Zjištění průběhu podzemního vedení u správce hm od 50,-
2 Ověření průběhu kabelového podzemního vedení vyhledáním elektromagnetickým detektorem hm od 280,-
3 Ověření průběhu trubního podzemního vedení vyhledáním elektromagnetickým detektorem hm od 360,-
4 Zaměření a zobrazení průběhu podzemních i nadzemních vedení hm od 750,-

Ceny uvedené v ceníku jsou orientační a neobsahují sazbu DPH.

Objednat »
Vytyčení prostorové polohy a podrobné vytyčení polohy a tvaru nebo výšky objektu stavby
Podrobnější popis »
Sazba v rozpětí uvedených hodnot závisí zejména na:
 • druhu objektu
 • přesnosti vytyčení
 • podmínek měření stavby
 • hustotě nebo odlehlosti jednotlivých bodů vytyčovací sítě a bodů objektu
 • tom zda se vytyčuje v jednom dni samostatně více bodů nebo jen omezený počet několika samostatně vyžádaných bodů
 • způsobu stabilizace v terénu
Položka Popis MJ Cena v Kč
1 Objekt standardní přesnosti projektované prostorové polohy bod od 150,-
2 Objekt vysoké přesnosti projektované prostorové polohy bod od 800,-
3 Bod objektu jednotlivě samostatně vytyčovaný bod od 300,-

Ceny uvedené v ceníku jsou orientační a neobsahují sazbu DPH.

Objednat »

Mohlo by Vás také zajímat

Nevíte si rady
a potřebujete s něčím poradit?
Naši profesionálové jsou tu pro Vás!
Napište nám:


Napsali nám
Profesionální vytyčení našeho pozemku od firmy AREA G.K. nám otevřelo oči (doslova!) a zabránilo nechtěnému zastavění části obecního pozemku a tím nám ušetřilo spoustu problémů do budoucna. Děkujeme. (Zdeněk a Ivona Krausovi)

Užitečné odkazyGeodetické práce, Zaměření pozemku