geodetické práce

Měření radonu a proč je pro Vás radon nebezpečný

měření radonu

Když se někoho zeptáte, proč je radon zdraví nebezpečný, pravděpodobně vám odpoví otázkou, co přesně ten radon je.

Z vědeckého hlediska je radon plyn, který vzniká jako produkt radioaktivního rozpadu radia a uranu. Ovšem z osobního praktického hlediska je radon potenciální hrozbou pro vaše zdraví. Pokud se chystáte stavět dům a řešíte geodetické práce, nevyhnete se zcela jistě měření radonu na stavebním pozemku.

Jak se uran v půdě rozpadá, vzniká radium a z něho pak plyn, kterému říkáme radon. Ten prostupuje půdou do vašeho obydlí a dále se rozkládá. Ony částice, které se při tomto rozkladu uvolňují, jsou pro vaše zdraví největším rizikem, neboť mohou poškodit plíce. Různé studie potvrdily, že dlouhodobé vystavení se vysoké úrovni radonu může vést k zvýšení rizika onemocnění rakovinou plic.

Protože radon je bez barvy a bez zápachu, do vašeho domova se může dostat zcela nepozorovaně přes malé prostory nebo praskliny, aniž byste si něčeho všimli. Pro kumulaci radonu poskytují nejlepší podmínky špatně větrané prostory jako např. sklepy.

Běžné způsoby, kterými radon vstupuje do domů, jsou špatné podlahy, poškozené potrubí, kanalizace nebo obvodové zdi. Přijetím vhodných opatření k předcházení a nápravě rizik můžete výrazně snížit výskyt radonu.

Množství radonu prostupujícího půdou se vyjadřuje radonovým indexem. Chcete li se ujistit o tom, že na vašem pozemku je množství radonu pro zpraví bezpečné, nebo potřebujete-li osvědčení o radonovém indexu ke svému stavebnímu povolení, můžete využít služeb měření radonu od  geodetické kanceláře AREA G.K. spol. s r.o..


Nevíte si rady
a potřebujete s něčím poradit?
Naši profesionálové jsou tu pro Vás!
Napište nám:


Napsali nám
Profesionální vytyčení našeho pozemku od firmy AREA G.K. nám otevřelo oči (doslova!) a zabránilo nechtěnému zastavění části obecního pozemku a tím nám ušetřilo spoustu problémů do budoucna. Děkujeme. (Zdeněk a Ivona Krausovi)

Užitečné odkazyGeodetické práce, Zaměření pozemku