geodetické práce

K čemu je dobré zaměření a vytyčení stavby a pozemku?

Zaměření vytyčení stavby pozemkuSmyslem zaměření stavby a pozemku, je získat jejich přesnou polohu a následné zanesení do mapy. Opačný proces se nazývá vytyčení a obnáší jejich vyznačení v terénu, na základě dokumentace.

Zaměření pozemku a stavby
Zaměření pozemku přichází ve chvíli, kdy potřebujete zanést hranice pozemku do mapy. Zaměřením pozemku získáte jeho přenou polohu v terénu vůči sousedním parcelám, přilehlým komunikacím, inženýrským sítím jako je elektrické vedení, voda, plyn a pod.

Účelem zaměření stavby pro kolaudaci je získat přesnou polohu všech rohů domu a následné zakreslení skutečného provedení stavby do mapy.

Zaměření pozemku a stavby bývá zpravidla součástí geometrického plánu který zobrazuje přesnou polohu nemovitosti na mapě a přikládá se při žádosti o zápis do katastru nemovitostí.

Vytyčení pozemku a stavby
Někdy je naopak potřeba porovnat, odpovídá-li rozdělení hranic pozemku, zobrazení stavu z projektové dokumentace. K tomu slouží vytyčení pozemku. Vytyčení pozemku je vhodné zhotovit také před zahájením stavby, aby se tak zabránilo nechtěnému zastavění sousedova pozemku. S výsledkem měření musí být sousední vlastníci seznámeni, resp. musí jim být seznámení umožněno.

Stejně jako u vytyčení pozemku, také vytyčení stavby provádí odpovědný geodet. Jednotlivé rohy stavby se označí, neboli stabilizují, způsobem podle možnosti terénu. Dalším krokem je vyznačení tzv. laviček, které definují příslušnou výšku, důležitou pro zhotovení základů.

Výsledek vytyčení
Vytyčení stavby zastřešuje vytyčovací protokol o vytyčení stavby. Ten obsahuje seznam souřadnic všech bodů stavby (rohů domu).

Výsledky vytyčení nikdy nemění právní vztahy k nemovitostem a geodet při měření nesmí své názory na právní vztahy k nemovitostem sdělovat zúčastněným. Případné námitky proti vytyčení je vhodné řešit dohodou. Spory stran však řeší jedině soud, který si k takové činnosti obvykle vyžádá nezávislý znalecký posudek.

Potřebujete-li vytyčení či zaměření pozemku a stavby obraťte se na odborníky. Geodetická kancelář AREA s.r.o. je na trhu již přes 15 let a určitě Vás nezklame.


Nevíte si rady
a potřebujete s něčím poradit?
Naši profesionálové jsou tu pro Vás!
Napište nám:


Napsali nám
Profesionální vytyčení našeho pozemku od firmy AREA G.K. nám otevřelo oči (doslova!) a zabránilo nechtěnému zastavění části obecního pozemku a tím nám ušetřilo spoustu problémů do budoucna. Děkujeme. (Zdeněk a Ivona Krausovi)

Užitečné odkazyGeodetické práce, Zaměření pozemku