geodetické práce

Geometrický plán prakticky

Pokud jste o geometrickém plánu ještě neslyšeli, tak je to dokument, který zobrazuje přesnou polohu nemovitosti na mapě. Geometrický plán se přikládá zpravidla při žádosti o zápis do katastru nemovitostí a vyhotovuje jej geodet, respektive geodetická kancelář nabízející geodetické práce.

Geometrický plán budete potřebovat zejména při:

  • Vyznačení nové nebo rozestavěné budovy do katastru nemovitostí
  • Vyznačení změny vnějšího obvodu do katastru nemovitostí
  • Zápisu věcného břemene
  • Rozdělení pozemku
  • Změně hranic pozemku

Geometrický plán musí obsahovat nejen informace o jeho zhotoviteli, ale také číslo plánu, obec a okres vyměřené nemovitosti, samozřejmě označení katastrálního území, označení mapového listu a také kód způsobu určení výměr.

Další náležitostí je pole s informacemi o účelu, pro který byl geometrický plán vyhotoven a seznam nemovitostí, kterých se geometrický plán týká.

Nakonec však nejdůležitější je samotné grafické znázornění tvaru a polohy nemovitosti, které vyobrazuje tvář nemovitosti nejen po změně, ale také před změnou.

Jestliže jste někdy porovnávali dva geometrické plány vedle sebe, mohli jste si všimnout, že všechny nemají stejné měřítko. To není předepsané, je voleno geodetem tak, aby byl geometrický plán co nejčitelnější. Geometrický plán je zpravidla orientován na sever a tvar po změně je vytažen plnou tlustou čarou. Další informace, které můžete na nákresu nalézt, jsou označení pozemku parcelním číslem, výměra a způsob využití. Nezapomeňte, že geometrický plán je platný až po potvrzení katastrálním úřadem.

Myslete na to, že jeho vyhotovení trvá několik týdnů a je proto potřeba s ním zavčas plánovat. Cena se obvykle sjednává dohodou, jelikož se odvíjí od rozsahu a komplexnosti práce. Geometrický plán vám vyhotoví třeba geodetická kancelář Area s.r.o. poskytující také další geodetické práce jako je měření radonu, právní služby nebo prodej realit.


Nevíte si rady
a potřebujete s něčím poradit?
Naši profesionálové jsou tu pro Vás!
Napište nám:


Napsali nám
Profesionální vytyčení našeho pozemku od firmy AREA G.K. nám otevřelo oči (doslova!) a zabránilo nechtěnému zastavění části obecního pozemku a tím nám ušetřilo spoustu problémů do budoucna. Děkujeme. (Zdeněk a Ivona Krausovi)

Užitečné odkazyGeodetické práce, Zaměření pozemku