geodetické práce

Geologický a hydrogeologický průzkum?

geologicky hydrogeologicky pruzkuGeologický (geotechnický) a hydrogeologický průzkum zmenšuje riziko při výběru stavebního pozemku i při plánování stavby.

Budoucím stavebníkům, kteří jsou teprve ve fázi hledání vhodného pozemku pro vlastní dům, může geologický a hydrogeologický průzkum ušetřit velké výdaje a starosti v průběhu stavby.

Při koupi pozemku bychom se měli zajímat o to, zda vlastnosti půdního podloží a hornin pod povrchem, případně stav spodních vody na pozemku vůbec umožní realizovat zamýšlenou stavbu. Přitom ve většině případů postačí pouze orientační posouzení lokality odborníkem - geologem, který mimo jiné může vycházet i z věřejně dostupných geologických map.

V roce 2007 byly po 40 letech konečně dopracovány a vydány nové soubory geologických map pro celou Českou republiku, ze kterých odborník dokáže vyčíst nejpodstatnější informace o složení hornin a půdy v podstatě kdekoli ČR. http://www.geologicke-mapy.cz 

Problémy, kterých se chceme vyvarovat, může způsobit především nestabilní a sesedavé podloží u nedávných navážek, zasypané skládky či dokonce poddolované území, silně svažitý terén či oblast s vysoce proměnlivou hladinou spodní vody. V takových případech pak musíme počítat se zvýšenými nároky (technickými i finančními) na konstrukci základů stavby, aby náš dům nebyl nepříznivými půdními podmínkami ohrožen.

Pokud zjistíme, že geologické či hydrogeologické podmíny na pozemku nejsou úplně optimální pro stavbu, nebo že je zde vysoká hladina spodní vody, a přesto o koupi pozemnu uvažujeme, můžeme si nechat vypracovat se souhlasem vlastníka pozemku detailnější geologický a hydrogeologický průzkum, a až na základě toho se rozhodnout o případné koupi. Průzkum se provádí obvykle pomoci několika sond do půdy (vrtaných nebo kopaných, podle potřebné hloubky).

V rámci tohoto průzkumu je možno udělat současně i radonový průzkum (viz. výše).

Výsledky geologického a hydrogeologického průzkumu jsou zcela zásadní pro zpracování projektu staveb všech druhů - od rodinného domu až po dálnici. Z výsledné zprávy vyplynou  i návrhy na vhodnou hloubku a konstrukci základů, na ochranu základů proti chemickým vlivům vody i na zabezpečení stavební jámy v průbehu stavby.

Se svými dotazy či požadavky na geologický či hydrogeologický  průzkum se můžete obrátit na profesionály ze společnosti Area s.r.o.


Nevíte si rady
a potřebujete s něčím poradit?
Naši profesionálové jsou tu pro Vás!
Napište nám:


Napsali nám
Profesionální vytyčení našeho pozemku od firmy AREA G.K. nám otevřelo oči (doslova!) a zabránilo nechtěnému zastavění části obecního pozemku a tím nám ušetřilo spoustu problémů do budoucna. Děkujeme. (Zdeněk a Ivona Krausovi)

Užitečné odkazyGeodetické práce, Zaměření pozemku