geodetické práce

Geodetické práce nejsou jen pro firmy

Pokud jste ještě neměli příležitost využít služeb geodetické kanceláře, můžete se mylně domnívat, že geodetické práce využívají jen firmy. Není tomu tak. Budete-li stavět dům, nebo budete-li dům jen rekonstruovat, čeká vás spolupráce s geodety.

Geodetické práceZaměření stavby

Ke službám geodetické kanceláře patří například zaměření stavby. Tyto geodetické práce předchází každé stavbě a vymezují polohu stavby na pozemku. Zaměření stavby se provádí na základě projektové dokumentace zhotovené projektantem, která přesně určuje jednotlivé body k zaměření. Celkový čas zaměření stavby, například rodinného domku, s přípravou a následným zpracováním trvá kolem 10h.

Výsledek zaměření stavby, který objednatel dostane jako podklad ke kolaudaci, vychází z projektové dokumentace. Obsahuje navíc také souřadnice bodů, obrázek s jejich popisem a přesnou polohou.


Dokumentace inženýrských sítí

Zmapování a dokumentace inženýrských sítí, tedy elektrické vedení, vody, plynu a kanalizace, patří mezi další podklady potřebné k úspěšné kolaudaci. Jejich zdokumentováním se do budoucna vyhnete případným nepříjemným nehodám, způsobených například neopatrným kopáním v místě vedení elektrické sítě.

U dříve postavených objektů se při mapování sítí  vychází z již existující dokumentace a také z informací získaných detektory jednotlivých sítí.

Kontrola odchylek a posunů staveb

Kontrola se provádí až několik let po sestavení dokumentace, logicky  tedy u již postavených budov. Při této kontrole se sleduje posun zaměřených značek od jejich zanesení do dokumentace.  V zájmu svého bezpečí průběžně sledujte odchylky , které se dají napravit zabezpečovacími pracemi.

Měření radonu

Radon je potenciální hrozbou pro vaše zdraví. Radon vstupuje do domů zejména špatnými podlahami, poškozeným potrubím, kanalizací nebo obvodovými zdmi. Přijetím vhodných opatření k předcházení a nápravě rizik můžete výrazně snížit výskyt radonu. Co je rado a proč je tak nebezpečný, si můžete přečíst v článku o  měření radonu.

Hledáte-li profesionály poskytující geodetické práce, využijte služeb geodetické kanceláře AREA G.K. spol. s r.o.


Nevíte si rady
a potřebujete s něčím poradit?
Naši profesionálové jsou tu pro Vás!
Napište nám:


Napsali nám
Profesionální vytyčení našeho pozemku od firmy AREA G.K. nám otevřelo oči (doslova!) a zabránilo nechtěnému zastavění části obecního pozemku a tím nám ušetřilo spoustu problémů do budoucna. Děkujeme. (Zdeněk a Ivona Krausovi)

Užitečné odkazyGeodetické práce, Zaměření pozemku