geodetické práce

Co jsou GIS a MISYS

GIS je zkratka pro Geografický informační systém, který umožňuje ukládat, spravovat a analyzovat data o geografické poleze objektů nebo jevů na území. Tyto objekty reálného světa, jakými jsou třeba řeky, stromy nebo domy, se vyskytují na nějakém místě nebo k němu mají alespoň vztah jako kde byly vyrobeny a pod.

Tyto objekty se navzájem ovlivňují. Ze silnice jde hluk, síť obchodů vytváří tržní prostředí, strom nemůže být poražen pro svou historickou hodnotu a pod. Tyto vzájemné souvislosti jsou velmi cennými informacemi pro další plánování, ať už se jedná o výstavbu obchodního centra, elektrárny nebo jen rodinného domku.

Informacím o objektech, jejich umístění a vzájemném vztahu, říkáme geografická data. Ty zpracovává počítačový systém, ve své podstatě databáze, kterému se říká Geografický informační systém, zkráceně GIS.

Je zřejmé, že připravit kolekci všech těchto informací představuje náročný úkol. V praxi GIS neobnáší jen počítačový program, ale také tým profesionálů různé specializace s širokým portfoliem technického vybavení.

MISYS

MISYS je komplexní geografický informační systém, zpravidla pro potřeby měst a obcí nebo správců technického vybavení. MISYS pracuje se vzájemně provázanými grafickými a popisnými informacemi ve spravovaném území.

Hlavní složkou systému jsou informace o majetkoprávních vztazích, nejrůznější účelové aplikace a informace o skutečném stavu a rozvoji území. Systém MISYS je praktický při řešení problematiky evidence, plánování a údržby sledovaných subjektů.

Mapy GIS potažmo MISYS jsou komplexní činností, která si vyžaduje práci odborníků s mnoha letou praxí. Mezi takové patří geodetická kancelář Area s.r.o.


Nevíte si rady
a potřebujete s něčím poradit?
Naši profesionálové jsou tu pro Vás!
Napište nám:


Napsali nám
Profesionální vytyčení našeho pozemku od firmy AREA G.K. nám otevřelo oči (doslova!) a zabránilo nechtěnému zastavění části obecního pozemku a tím nám ušetřilo spoustu problémů do budoucna. Děkujeme. (Zdeněk a Ivona Krausovi)

Užitečné odkazyGeodetické práce, Zaměření pozemku